پاسخ پرسش های پرتکرار در خصوص عرقیات

مصرق خودسرانه عرقیات گیاهی مانند هر ماده ای دیگری بیش از حد و بدون مشاوره گرفتن می تواند اسیب زننده باشد و ممکن است با داروی دیگری تداخل داشته باشد.

بعضی عرقیات معطر مثل گلاب، هل و… اگر در مقابل نور خورشید و جای گرم باشند، عطر خود را از دست می‌دهند؛ پس بهتر است این نوع عرقیات را پشت پنجره آفتابگیر و جای گرم قرار ندهید و حتی المقدور در یخچال نگهداری نمایید.

مکان گرم و مرطوب، زودتر خاصیت انواع عرقیات را از بین می‌برد بنابراین آشپزخانه به دلیل داشتن فضای گرم و مرطوب مکان مناسبی برای نگه داشتن آنها نیست.

نگهداری عرقیات در کمد اتاق‌های خواب، انباری و حیاط خلوت – که فضایی خشک و خنک دارند – مناسب است؛ در ضمن می‌توان آنها را در یخچال هم نگه داشت.

عرقیات به علت اینکه حاصل از تبخیر شدن آب و مواد اولیه می باشند، فسادناپذیرند اما تاریخ مصرف  اغلب عرقیات ۲ سال بعد از تولید می باشد و این یعنی بعد از گذشت تاریخ مصرف، خاصیت‌شان از بین می‌رود، نه اینکه خراب شوند.

با توجه به نحوه تولید عرقیات سنتی و صنعتی و اینکه در هنگام تولید عرقیات صنعتی علاوه بر عرقیات، عصاره گیاه نیز از مواد اولیه استحصال شده و جداگانه به فروش می رسد بنابراین عرقیات سننتی کیفیت بالاتری خواهد داشت.

اما توجه داشته باشید که عرقیات سنتی تازه باشند. چون عرقیات تازه کیفیت بالاتری دارد و ماندگی کیفیت عرقیات را پایین می آورد.